ราคา

เริ่มใช้งานได้ภายใน 5 นาที! ตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันนี้!

-40%
Savings  $48
รายปี
$6 / เดือน + VAT
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
-20%
Savings  $24
ครึ่งปี
$8 / เดือน + VAT
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
 
รายเดือน
$10 / เดือน + VAT
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์