ราคา

เริ่มใช้งานได้ภายใน 5 นาที! ตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันนี้!

Savings  $60
รายปี
$5 / เดือน
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
Savings  $42
ครึ่งปี
$7 / เดือน
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
 
รายเดือน
$10 / เดือน
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์