GIÁ

Bắt đầu sử dụng thiết bị trong 5 phút! Hãy đưa ra quyết định tốt hơn ngay hôm nay!

-40%
Tiết kiệm  $48
Hàng năm
$6 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
-20%
Tiết kiệm  $24
Nửa năm
$8 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
 
Hàng tháng
$10 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích