Logo

GIÁ

Bắt đầu sử dụng thiết bị trong 5 phút! Hãy đưa ra quyết định tốt hơn ngay hôm nay!

-90%
 
Hàng năm
$6 $1 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
-90%
 
Nửa năm
$8 $1 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
 
Hàng tháng
$10 / tháng + Thuế GTGT
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích