GIÁ

Bắt đầu sử dụng thiết bị trong 5 phút! Hãy đưa ra quyết định tốt hơn ngay hôm nay!

Savings  $60
Hàng năm
$5 / tháng
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
Savings  $42
Nửa năm
$7 / tháng
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích
 
Hàng tháng
$10 / tháng
Chi phí của trang trị
Thức ăn và tỷ lệ tử vong
Vật nuôi và doanh số bán hàng nhận được
Báo cáo và phân tích